Moraceae - morušovité

 - jsou to stromy, keře, liány nebo vzácně byliny, někdy jsou trnité, dvoudomé nebo jednodomé, obsahují latex, obvykle mléčný, někdy bezbarvý
- listy jsou střídavé, vzácně vstřícné, jednoduché, palisty jsou obvykle opadavé a vytvářející výrazné jizvy
- květenství jsou jednopohlavné nebo oboupohlavné
- květy jsou natěsnány v plochém lůžku připomínajícím poněkud úbor rostlin hvězdnicovitých. Jednotlivé kvítky téměř nejsou vidět a postupně a nahodile rozkvétají i po dobu několika měsíců. Obvod květenství zdobí více či méně vyvinuté paprsčité listeny. 
- jednotlivé plody jsou malé nažky nebo oříšky či peckovice, často poskládané do složeného plodu (synkarpum nebo sykonium – fíky). V terčích (dorstenie) se semena tvoří dlouhou dobu a v době dozrávání jsou dobře znatelná, po dozrání jsou pod tlakem vystřelována do okolí
- některé druhy se pěstují pro jedlé plody, rod Ficus je hojně využíván jako rostliny okrasné, další jsou důležité pro výrobu papíru, některé druhy rodů Artocarpus a Broussonetia jsou užívány na výrobu nábytku

Dorstenia
Ficus

Dorstenia

Dorstenia hildebrandtii var. hildebrandtii Engler

Tak jsem si říkal, že je zase čas na nějaký článek o rostlině z naší sbírky. Tak trochu navazuji na předchozí článek, neboť zde představím rostlinu, ke které jsem měl a asi stále mám vztah, jako u předchozího Rhombophylla. Tedy vztah vlažný. Ač se jedná o rostlinu s kaudexem, tak rozhodně nijak...

TOPlist