Dioscoreaceae – smldnicovité

- jsou to vytrvalé byliny, keře a liány, často s oddenkovými nebo kořenovými hlízami, ovíjí se po směru či proti směru hodinových ručiček, jsou pýřité nebo lysé, někdy ostnité
- dlouze řapíkaté listy mají velkou čepel a síťovitou žilnatinu, jsou střídavé nebo vstřícné, jednoduché nebo dlanitě složené, lístky dlanitě složených listů jsou často vejčité nebo kopinaté
- květy obvykle jednopohlavné (rostliny dvoudomé nebo vzácně jednodomé), někdy oboupohlavné, jednotlivě, ve svazečcích nebo ve vrcholících a ty jsou v klasech, hroznech nebo kyticích
- plody jsou tobolky, bobule nebo jsou plody křídlaté, semena s blanitým křídlem nebo bez

Dioscorea

TOPlist