Convolvulaceae – svlačcovité

- jsou to byliny, keře nebo popínavky, někdy jsou to bezlistí parazité 
- listy jsou střídavé, celokrajné, laločnaté nebo hluboce rozeklané
- květy jsou většinou po jednom nebo více v úžlabních vrcholících, oboupohlavné, 5četné, vzácně 3–4četné
- některé druhy jsou pěstované pro hezké květy a příležitostně zplaňují, některé slouží jako potrava a některé se využívají jako rostliny léčivé, v některých případech jde o obtížné plevele

Ipomoea