Geraniaceae - kakostovité

- jsou to jednoleté nebo vytrvalé byliny či keře, výjimečně i stromy
- povrch stonků i listů bývá porostlý jednoduchými a často žláznatými chlupy
- listy jsou vstřícné nebo střídavé, jednoduché a většinou rozmanitě zubaté či laločnaté nebo někdy i složené, řapíkaté
- květenství je terminální chocholíkatý okolík, nebo jsou květy v párech či jednotlivě, jsou oboupohlavné
- plodem je měchýřek či nažka se zakrouceným zobanem 

Pelargonium

Pelargonium

Pelargonium sidoides de Candolle 1824

30.12.2012 Semena této pelargonie jsem zakoupil v roce 2010 označené I. a II. U semen označených římskou jedničkou byla poznámka „černý květ“ u římské dvojky „nafialovělý květ“. Z každého výsevu mám pouze jednu rostlinu. Odchylky v barvě květu zatím nemohu potvrdit, neboť letos vykvetla pouze...

Pelargonium gibbosum (L.) L'Héritier

13.11.2011 Jak už jsem se kdysi zmínil, středem mého zájmu jsou především pelargonie ze sekce Hoarea, ale zajímavé druhy se najdou i v jiných sekcí. Tak například dnes zmiňovaná rostlina je řazena do sekce Polyactium. I tato sekce obsahuje druhy s podzemními hlízami tak jako sekce...

Pelargonium barklyi Scott-Elliot

6.1.2011 Pelargonie v naší sbírce patří spíš k těm méně problematicky udržitelným rostlinám. U dnes popisovaného druhu se však potýkáme s neúspěchy. Ve sbírce máme dnes pouze jedinou rostlinu. V dubnu 2009 jsme vyseli tři semínka, která bez problémů vyklíčila. Trvalo...

Pelargonium luteum (Andrews) G. Don

Od prvního článku o pelargoniích z loňského roku přibylo několik zajímavých kousků tohoto rodu do naší sbírky. Jelikož se jedná převážně o semenáče ze semínek, která vyklíčila letos na jaře, ještě nějaký čas potrvá, než se budu moci podělit o zkušenostech s jejich...

Pelargonie v naší sukulentní sbírce

P. quinquelobatum  Pořídit do naší sukulentní sbírky nějaké pelargonie byl Romčin nápad. Já jsem její nadšení pro tyto rostliny nesdílel, neboť jsem si pod slovem pelargonie představoval pouze vyšlechtěné kultivary pěstované v truhlících na okenních parapetech a z nich rozhodně nijak odvařený...

TOPlist