Malvaceae – slézovité

- jednoleté nebo vytrvalé byliny, polokeře a keře s přibližně 90 rody a 1600 druhy rozšířenými téměř po celém světě, hlavně v tropech a subtropech

- u nás roste asi 9 rodů a přes 20 druhů

- listy jsou střídavé, jednoduché, dlanitě členěné nebo celistvé, s palisty

- květy pravidelné, 5-četné (koruna i kalich), korunní lístky volné, kalich volný nebo srostlý

- plod je poltivý, za zralosti se často rozpadá na jednosemenné díly, plodem bývá také tobolka

- slézovité mají dvě hlavní využití - jsou to léčivé byliny a okrasné rostliny

Ceiba

Chorisia

Ceiba insignis (Kunth) P. E. Gibbs & Semir

30.1.2011 Stromovitý zástupce z čeledi Malvaceae je také známý a často popisovaný pod původním jménem Chorisia insignis Kunth. I já mám tento název napsaný na jmenovce, protože jsem semínka této rostliny pod tímto názvem koupil. Je pravda, že ať už zadáte kterékoli z těchto jmen do internetového...

Chorisia speciosa A. St.-Hil.

Kdo viděl fotografie stromu z čeledi Bombacaceae, o kterém se chci dnes zmínit, určitě mi dá za pravdu, že je skutečně nádherně bizarní, a to hlavně díky kmeni, který je v dospělosti ozdoben hustě nahloučenými trny. Jeho domovinou jsou tropické a subtropické oblasti jižní Ameriky, konkrétně...