Burseraceae – březulovité

- jsou to dřeviny, obsahující v kůře a ve dřevě balzámy a klejopryskyřice
- sukulentní zástupci čeledi rostou obvykle jako stromy nebo keře se zbytnělým a dosti dřevnatým kmenem
- listy jsou jednoduché, trojčetné nebo zpeřené
- květy jsou drobné, zpravidla 3-5četné 
- plod je peckovice 

Bursera