Lithops terricolor N.E. Br. (1922) (Y)

01.01.2010 14:10

Původ:

Sebraný Frankem Frithem, pravděpodobně v roce 1921.

Latinsky terricolor 'barva země'.

Rozšíření:

JAR:

KP, na velkém, zhruba čtyřúhelníkovém území Laingsburgu, Merwevilleu, Graaff Reinetu a body SZ od Port Elisabeth.

Zprávy o tom, že se tento druh objevuje S od Grahamstownu a blízko Adelaide, KP, nejsou potvrzené.

TL 'Laingsburg Division: blízko Grootfontein ... na černé jílovité břidlici a na štěrkovitých polnostech‘ (C132).

Hornina:

Jílovitá břidlice; zvětralý, jemnozrnný živcový pískovec; křemenec; křemenec s jemnozrnným pískovcem; siltovec; pruhovaný rohovec a jaspis.

Barvy:

Tmavě šedá, šedohnědá, šedobílá, žlutohnědá, hnědá, červená, růžová, bílá, černá.

Popis:

Charakteristický svým velmi hustým vzorem tmavých teček (nebo mini-okének) a snadno rozpoznatelný.

Opakovaně bylo uvedeno, že u tohoto druhu okénka téměř vždy chybí, ale není to pravda.

Profil je většinou srdčitý, někdy poněkud seříznutý; povrch vrcholu někdy ± plochý, obvykle zřetelně vydutý; štěrbina docela hluboká, 5-12 mm;  laloky spojené, občas mírně rozbíhavé.

Obličej je zarovnaný; většinou ± eliptický, občas mírně ledvinovitý; laloky stejné-nestejné; matné až průsvitné; hladké.

Okraje nejsou velmi často jasně rozeznatelné, ale v otevřeném okénku jsou docela zřejmé.

Okénka jsou někdy ± úplně otevřená nebo částečně uzavřená, ale obvykle chybí, obličej je velmi hustě tečkovaný tmavými tečkami, které často sahají až do okrajové oblasti a přes ramena.

Kanálky nejsou obvykle rozeznatelné, nebo jsou tmavé, úzké až široké, velmi nepravidelné.

Ostrůvky jsou obvykle docela malé, nečetné, velmi nepravidelné, často spíše tmavé skvrnky, a včleňují se do četných mini-okének.

Červené linky chybí.

Tmavé tečky jsou obvykle velmi početné, povrchní a jasně viditelné, často se prodlužují do okrajové oblasti a na ramena; v kanálcích a otevřených okénkách jsou tmavé tečky zakryté a nejlépe jsou vidět lupou.

Barvy:

Obličej (okraje a ostrůvky) mají různé odstíny od matné, bledé, narůžověle, žlutavě, zelenavě nebo modravě šedé, nebo narůžověle, žlutavě nebo červenohnědé, nebo šedavě modré, zelené nebo fialové; okraje jsou občas slabě zalité žlutavě nebo narůžověle béžovou, tvoří tmavou skupinu.

Okénka a kanálky mají různé odstíny od tmavé, průsvitné, tmavě zelenavě šedé nebo šedavě zelené.

Tmavé tečky jsou mdlé, tmavé, šedavě zelené.

Ramena jsou mléčně šedá nebo modravě, narůžověle, zelenavě nebo žlutavě šedá, obvykle stejné barvy jako obličej, ale světlejší, kontrastující s okrajovou oblastí.

Velikost:

Malý až střední, průměr obličeje až 30 X 24 mm, většinou asi 20 X 15 mm.

Počet hlav až 20 nebo více, většinou 2-5.

Květy:

Žluté, někdy s bílými středy; malé až střední, až 35 mm Ø, většinou 15-25 mm Ø.

Semenná pouzdra jsou většinou 5-lokulární (96%), nebo převážně 6-lokulární (4%).

Profil má tvar člunu, vrchol ± plochý až mírně vydutý nebo špičatý.

Obličej je široce eliptický až téměř kulatý, až 8 X 7 mm, většinou okolo 6,5 X 5,5 mm.

Semena jsou žlutohnědá; hladká až svraštělá 1, skvrnitá.

C130

C132


C133

C345

C379

*peersii C131

*peersii C253

*peersii C254

*peersii C339

*peersii C376

Prince Albert form C134

 

Informace z knihy Lithops Flowering Stones, Desmond T. a Naureen A. Cole, (2005), Cactus&Co. Libri, a z www.lithops.co.za/species/terricolor.html