Lithops ruschiorum v. lineata (G.C. Nel) D.T. Cole (1946) (Y)

02.03.2010 21:14

Původ:

Sebraný Johnem Christianem Michaelem Elsem, městským písařem z Municipality ze Strandu, KP, v roce 1945 nebo dříve. 

Latinsky lineata 'mající (jemné) linky' .

Rozšíření:

Namibie, rozšíření od severu k západu 150 nebo více km podél pobřeží od Rocky Pointu (19° J šíře), a až okolo 60 km do vnitrozemí.

Není vyloučeno, že tato varieta sahá k angolské hranici a dokonce dále sever. Jižní limit a hranice var. ruschiorum nejsou stoprocentě známé.

TL označená Nelem, '40 mil severně od Walfisch Bay', není zřejmě přesná.

Hornina:

Rula; křemenec.

Barvy:

Růžová, červenohnědá s šedou, hnědou.

Popis:

Liší se od typové variety barvou a tvarem značek, a také má významně menší květy a semenná pouzdra, ale ve všech dalších morfologických ohledech je v podstatě stejný.

Profil je srdčitý; velmi zřetelně vydutý; štěrbina hluboká, 8-12 mm; laloky spojené.

Obličej je poněkud vyvýšený, ledvinovitě elipsovitý, laloky jsou obvykle ± nestejné; matné; hladké až velmi mírně svraštělé.

Okraje a okénka chybí.

Kanálky obvykle tvoří hrubá přerušovaná síť velmi jemných rýh a teček, velmi mírně vtlačených, často se zřetelnou linkou podél vnitřního kraje, a s několika linkami zužujícími se až do vnější okrajové oblasti; tato síť je občas redukovaná na řadu přerušovaných linek, čárek a teček; v každém případě jsou kanálkové rýhy velmi velké, vyplněné červenými linkami.

Ostrůvky jsou viditelné jen jako oblasti ± uzavřené kanálky.

Červené linky většinou vyplňují kanálkové rýhy.

Tmavé tečky jsou zřídka viditelné dokonce i lupou.

Barvy:

Obličej je matný, bledý, šedavě oranžový, meruňkový, růžový nebo žlutý.

Kanálky jsou matné až velmi tmavé, průsvitné, zelenavě hnědé nebo oranžovohnědé nebo oranžovočervené; kanálky a červené linky nejsou často zřetelně rozeznatelné.

Tmavé tečky jsou tmavé, mdlé, modravě šedé.

Ramena jsou stejná jako obličej nebo mírně světlejší.

Velikost:

Je stejný jako typ, nebo trochu menší v maximální velikosti.

Květy:

Žluté, malé, až 25 mm Ø, většinou 18-22 mm Ø.

Semenná pouzdra jsou většinou 5-lokulární (78%), nebo 6-lokulární (19%), nebo 4 - nebo 7-lokulární (3%).

Profil je ve tvaru člunu, plochý až mírně špičatý.

Obličej je eliptický, s otočeným okrajem, až 6 X 4 mm, většinou okolo 5 X 4 mm.

Semena jsou světle hnědá; svraštělá 1, skvrnitá.

C312

C313

C314

C380

C386

 

Informace z knihy Lithops Flowering Stones, Desmond T. a Naureen A. Cole, (2005), Cactus&Co. Libri, a z www.lithops.co.za/species/ruschiorum.html