Lithops hookeri v. subfenestrata (H.W. de Boer) D.T. Cole (1964) (Y)

10.01.2010 15:11

Původ:

Sebraný D.T. Coleem v únoru 1961.

Latinsky subfenestrata 'trochu nebo téměř okénko'.

Rozšíření:

JAR:

KP, v malé oblasti S, J a JV od Prieska, s bradlem mezi Griquatown a Abrahamsdam; tudíž JV hranice rozsahu var. hookeri.

TL 'blízko Prieska' (C021).

Hornina:

Tmavě hnědá páskovaná železná ruda.

Popis:

Od typu se odlišuje svými tmavými průsvitnými okénky s velmi mělkými kanálky, tmavými ostrůvky, tmavě hnědou břidlicovou modří a lesklým zevnějškem.

Profil je seříznutý; vrchol povrchu plochý až lehce vydutý, občas lehce vyhloubený; štěrbina mělká, 4-9 mm; laloky spojené.

Obličej je zarovnaný, elipsovitě ledvinovitý; laloky stejné-nestejné; většinou tmavé, průsvitné; hladké až velmi mírně svraštělé.

Okraje nejsou obvykle jasně rozlišitelné, ale často jsou spojené s nahloučeninou světlejší nebo intenzivnější barvy.

Okénka jsou občas ± úplně otevřená, obvykle ± uzavřená.

Kanálky jsou úzké až docela široké, velmi mělké, nepravidelné, nezřetelné, často redukované na tmavé linky.

Ostrůvky někdy chybí, nebo jsou obvykle docela početné, většinou jsou nezřetelné a jakoby skvrnité.

Červené linky obvykle chybí, nebo jsou velmi tmavé, viditelné jen lupou jako několik rozptýlených teček nebo pomlček v kanálkách.

Tmavé tečky jsou velmi zřídka viditelné dokonce i lupou.

Barvy:

Obličej má obvykle poněkud lesklý vzhled; okraje a ostrůvky mají různé odstíny od matné hnědavé šedé, žlutohnědé nebo šedavé, žlutavé, zelenavé nebo narůžovělé hnědé; okraje jsou často zalité pruhem intenzivnější barvy.

Okénka a kanálky mají různé odstíny od tmavě průsvitné hnědavé břidlice, hnědavě zelené, zelenavě hnědé nebo zelenavě šedé.

Ramena jsou stejná jako okraje ale šedší a jednotvárnější.

Velikost:

Střední až velký, průměr obličeje až 37 X 28 mm, většinou okolo 28 X 20 mm.

Počet hlav je až 14 nebo více, většinou 2-4.

Květy:

Žluté, střední až velké, až 45 mm Ø, většinou 25-35 mm Ø.

Semenná pouzdra jsou většinou 6-lokulární (95%), nebo 5-lokulární (4%) nebo 7-lokulární (1%). Profil je ve tvaru člunu, vrchol plochý až lehce vydutý.

Obličej je téměř široce eliptický až eliptický, až 10 X 8 mm, většinou okolo 9 X 7 mm.

Semena jsou žlutohnědá až světle hnědá, hladká až svraštělá 2, skvrnitá.

 

Informace z knihy Lithops Flowering Stones, Desmond T. a Naureen A. Cole, (2005), Cactus&Co. Libri, a z www.lithops.co.za/species/hookeri.html

 

C021

C156

C175

brunneoviolacea C019