Lithops hookeri v. marginata (G.C. Nel) D.T. Cole (1964) (Y)

10.01.2010 15:07

Poznámka:

Nalezený ve východním výskytu var. hookeri, a rozlišitelný od této var. obvykle širšími rýhami, které jsou často rozšířené do kanálků a občas dokonce do částečně otevřených okének.

Původ:

Sebraný M. Otzenem v roce 1945 nebo dříve; následovně sebraný znovu v roce 1957 A.A. Rouxem, a v roce 1959 Dr. A.L. Geyerem.

Latinsky marginata 'okraj, mající kraj'.

Nel neposkytl vysvětlení pro volbu těchto nevyzpytatelných přízvisek - okraje jsou obvyklé a ve skutečnosti jsou obecně mnohem méně zřetelné než u mnoha jiných variet.

Rozšíření:

JAR:

KP, OFS, S a J od Orange River, Z, SZ, S, JV, V a JV od Hopetownu, u několika východních kolonií jen napříč krajem v OFS.

Odlehlá kolonie této variety, nebo var. hookeri, je spolehlivě udávána blízko Schmidtsdrifu, Z od Kimberley, ale to ještě nebylo prozkoumáno.

TL 'jihozápadní Afrika', což zaznamenal G.C. Nel, je zřejmě nesprávné. TL takto označil JV od Hopetownu (C035), kde A.A. Roux a Dr. A.L. Geyer sbírali rostliny v roce 1957 a 1959.

Hornina:

Žlutohnědá jemnozrnná písčitá břidlice; červeně zbarvený křemenec; hnědá mandlovitá láva; tmavý hnědý dolerit.

Popis:

Co se týče barvy, má většinou proměnlivé varianty, jinak se odlišuje od typu sklonem k širším kanálkům a více otevřeným okénkům.

Profil je seříznutý; vrchol povrchu plochý až lehce vydutý, občas lehce vyhloubený; štěrbina mělká, 4-8 mm; laloky spojené.

Obličej je zarovnaný, elipsovitě ledvinovitý; laloky stejné-nestejné; matné + tmavé průsvitné; mírně krabaté.

Okraje nejsou většinou jasně rozeznatelné, občas docela zřetelně ohraničené, ale s četnými poloostrůvky, jinak nepravidelně vryté a se zoubkovaně zakončenými kanálky.

Okénka jsou většinou redukovaná na soustavu širokých až úzkých kanálků, zřídka ± úplně otevřená.

Kanálky jsou obvykle docela široké, někdy úzké nebo redukované na mírně vtlačené rýhy, velmi nepravidelné.

Ostrůvky jsou obvykle početné, většinou malé, velmi nepravidelné, obvykle zřetelné ale někdy redukované na skvrnky.

Červené linky jsou zřídka viditelné bez lupy, někdy chybí, často to jsou spíše rozptýlené tečky, pomlčky, háčky nebo krátké linky, občas četnější nebo spojené do přerušované sítě.

Tmavé tečky nejsou viditelné bez lupy, nezřetelné, nečetné.

Barvy:

Obličej (okraje a ostrůvky) mají různé odstíny od matně žlutavé, zelenavé, narůžovělé nebo hnědavé šedé, žluté nebo růžově béžové, žlutohnědé nebo červenavé šedé, okraje jsou často tmavě odstupňované, intenzivněji zbarvené.

Okénka a kanálky mají různé odstíny od tmavě průsvitné šedavé nebo hnědavě zelené, zelenavě hnědé, šedavě červené nebo tmavě šedé.

Červené linky jsou jasně až mdle tmavě červené, oranžově červené.

Tmavé tečky jsou mdlé, tmavě šedavě zelené.

Ramena jsou stejná jako okraje, nebo šedší a jednotvárnější.

Velikost:

Střední až velký, průměr obličeje až 42 X 30 mm, většinou okolo 30 X 35 mm.

Počet hlav je až 10 nebo více, většinou 2-5.

Květy:

Žluté, střední až velké, až 50 mm Ø, většinou 30 - 35 mm Ø.

Semenná pouzdra jsou většinou 6-lokulární (91%), nebo 7-lokulární (8%) nebo 8-lokulární (1%). Profil je ve tvaru člunu, vrchol ± plochý až lehce vydutý.

Obličej téměř široce eliptický, až 10,5 X 8,5 mm, většinou okolo 9 X 7,5 mm.

Semena jsou žlutohnědá až světle hnědá, hladká až svraštělá 2, skvrnitá.

 

Informace z knihy Lithops Flowering Stones, Desmond T. a Naureen A. Cole, (2005), Cactus&Co. Libri, a z www.lithops.co.za/species/hookeri.html  

 

C035

C137

C338

(Cerise form) C088

(Red-brown form) C053

(Red-brown form) C089

(Red-brown form) C154

(Red-brown form) C155

(Red-brown form) C337