Lithops hookeri v. dabneri (L. Bol) D.T. Cole (1965) (Y)

10.01.2010 14:38

Původ:

Sebraný Cecilem Potgieterem v roce 1965 (NBG 79/65), a pojmenovaný po A.V. Dabnerovi, který rostliny objevil.

Rozšíření:

JAR:

KP, J a Z od Kimberley, a S od Douglasu, všechny známé lokality jsou S od Riet River, a tudíž S od rozsahu var. marginata. Je pravděpodobné, že ve vojenské oblasti JV od Douglasu se nachází další lokality.

TL nesprávně uvedl Dr. Bolus jako 'asi 35 mil SZ od Kimberley' ve špatně uvedeném a příliš horlivém pokusu o zachování a ochránění kolonie.

TL tímto je opravena na 'J od Kimberley' (C013).

Hornina:

Calcrete s trochou jaspilitu; calcrete s trochou siltovce a jemnozrnným pískovcem.

Barvy:

Šedobílá s trochou hnědé, červené, černé.

Popis:

Liší se od typové varieta převážně barvou a má větší tendenci mít tmavá okénka.

Profil je seříznutý; vrchol povrchu plochý až lehce vydutý, občas lehce vyhloubený; štěrbina mělká, 4-7 mm;  laloky spojené.

Obličej je zarovnaný, elipsovitě ledvinovitý; laloky jsou stejné-nestejné; matné + tmavě průsvitné; mírně krabaté.

Okraje nejsou jasně rozlišitelné, nepravidelné, velmi ozdobené jednoduchými či vidlicovitými linkami prodlužujícími se ven z kanálků.

Okénka většinou chybí, jsou ekvivalentní s oblastí síťovaných spletí tenkých kanálků a rýh, občas se širším kanálky vytvářejícími tmavý průsvitný 'stín' .

Kanálky jsou občas až 1,5 mm široké, většinou to jsou rýhy asi 1 mm nebo menší, lehce vtlačené, velmi nepravidelné, tvořící poměrně jemnou síť.

Ostrůvky jsou početné, většinou docela malé, nepravidelné, obklopené rýhami, obvykle zřetelné, někdy redukované na skvrnky.

Červené linky zřídka chybí, obvykle jsou docela početné, tmavé a nejlépe viditelné pod lupou, většinou jsou roztroušené do teček, pomlček, háčků a křížků v kanálcích, občas jsou spojené do přerušované sítě.

Tmavé tečky nejsou viditelné bez lupy, nejasné, nečetné, jsou roztroušené v kanálcích.

Barvy:

Obličej (okraje a ostrůvky) mají různé odstíny od matné šedé nebo modravé, narůžovělé, nebo hnědavě šedé nebo šedavě hnědé, někdy jsou intenzivněji barvené kolem okrajů.

Kanálky mají různé odstíny od tmavě průsvitné břidlicově šedé, tmavě modravé nebo zelenavě šedé nebo šedavě nebo hnědavě zelené.

Červené linky jsou mdle tmavě červené.

Tmavé tečky jsou mdle tmavě šedavě zelené.

 Ramena jsou stejná jako okraje a ostrůvky, někdy bledší.

Velikost:

Střední až velký, průměr obličeje až 37 X 30 mm, většinou okolo 30 X 23 mm.

Počet hlav je až 12 nebo více, většinou 2-4.

Květy:

Žluté, střední až velké, až 45 mm Ø, většinou 25-35 mm Ø.

Semenná pouzdra jsou většinou 6-lokulární (97%), nebo 5-lokulární (2%) a 7-lokulární (1%).

Profil je ve tvaru člunu, vrchol ± plochý až lehce vydutý.

Obličej je široce eliptický až eliptický, až 10 X 9 mm, většinou okolo 8,5 X 7,5 mm.

Semena jsou světle hnědá, svraštělá 2, skvrnitá.

 

Informace z knihy Lithops Flowering Stones, Desmond T. a Naureen A. Cole, (2005), Cactus&Co. Libri, a z www.lithops.co.za/species/hookeri.html

 

C013

C085

C301