Lithops hookeri (Berg.) Schwant. v. hookeri (1908) (Y)

10.01.2010 13:47

Původ:

Sběratel neznámý, možná profesor Peter MacOwan, ředitel Gill College, Somerset East, který poslal typový materiál Kewovi v roce 1873 nebo dříve.

Pojmenovaný po panu Josephu Daltonovi Hookerovi, řediteli Royal Botanice Gardens, v Kew, který jako první mylně publikoval tento taxon jako Mesembryanthemum truncatellum.

Rozšíření:

JAR:

KP, ve velké oblasti ve tvaru podobném trojúhelníku, založený na bodech SZ od Putsonderwateru, S od Niekerkshoopu, Z od Prieska, Strydenburgu, a V od Vanwyksvlei.

TL není známá, pravděpodobně kdesi SZ od Prieska.

Hornina:

Průhledný křemenec; mandlovitá láva; mandlovitá láva s nějakým pískovcem; slída, křemenec. Barvy:

Šedobílá, hnědá, růžová, šedá, bílá, červená.

Popis:

V některých koloniích rostliny mají zřetelně jemnější síť z rýh a tedy menších ostrůvků než v 'typové formě', a tyto se staly známé jako 'červovité formy'.

Nicméně tam jsou mezi koloniemi, takže dvě formy se postupně slučují a nelze je rozlišovat jako různé variety.

Profil je seříznutý; vrchol plochý, mírně vydutý, někdy lehce vyhloubený; štěrbina mělká 3-7 mm; laloky spojené.

Obličej je hladký, elipsovitě ledvinovitý; laloky nejsou stejně velké; neprůhledné; zřetelně krabaté.

Okraje nejsou obvykle jasně rozeznatelné, jsou velmi nepravidelně vyryté jednoduchými a klikatými linkami zužujícími se ven z žlábků.

Okénka chybí, ekvivalentní oblasti rýh s rozsáhlou sítí žlábků nebo velmi úzkých kanálků; ve výjimečných případech jsou rýhy lehce vtlačené a jsou viditelné jen jako tmavé linky.

Kanálky jsou občas až ± 1 mm široké, obvykle se sestávají z velmi úzkých vtlačených nebo vyrytých žlábků nebo vrásek, tvoří nepravidelnou poměrně jemnou síť.

Ostrůvky se jeví jako velmi početné, zřetelné, docela malé, nepravidelné, matné oblasti uzavřené rýhami.

Červené linky někdy chybí, nebo jsou nejasné a zřídkakdy viditelné bez lupy, nebo jsou to krátké linky, tečky, pomlčky, háčky a křížky v rýhách a obzvláště v místech, kde se kříží.

Tmavé tečky jsou ojediněle viditelné dokonce i lupou.

Barvy:

Obličej (okraje a ostrůvky) mají různé odstíny matně hnědé nebo hnědožluté nebo šedavé, červenavé, narůžovělé nebo oranžově hnědé, okrajová oblast je někdy poněkud světlejší nebo žlutější. 

Kanálky a rýhy mají různé odstíny matné nebo velmi tmavé průhledné zelenavě hnědé nebo šedé, šedavě nebo hnědavě zelené, oranžové nebo načervenale hnědé nebo červené.

Červené linky jsou mdle tmavě červené.

Tmavé tečky jsou velmi nejasné, mdle tmavě šedavě zelené.

Ramena jsou stejná jako obličej, nebo šedší a jednotvárnější.

Velikost:

Střední až velmi velký, průměr obličeje až 46 X 35 mm, většinou okolo 30 X 23 mm.

Počet hlav je až 10 nebo více, většinou 2-4.

Květy:

Žluté, střední až velké, do 45 mm Ø, většinou 25-35 mm Ø.

Semenná pouzdra jsou většinou 6-lokulární (90%), nebo převážně 7-lokulární (7%), nebo 5-lokulární (2%).

Profil je ve tvaru loďky, vrchol je plochý až lehce vydutý nebo zašpičatělý.

Obličej je široce eliptický až téměř kulatý, až 10,5 X 8 mm, většinou 8,5 X 7 mm.

Semena jsou žlutohnědá, hladká až krabatá 2, skvrnitá.

 

Informace z knihy Lithops Flowering Stones, Desmond T. a Naureen A. Cole, (2005), Cactus&Co. Libri, a z www.lithops.co.za/species/hookeri.html

 

C110

C112

C113

C114

C118

C142B

C340

(Vermiculate form) C023

(Vermiculate form) C051

(Vermiculate form) C335

(Vermiculate form) C336